نظریه ی تکامل داروین و منشا انسان به زبان ساده حقیقت چیست ؟ دین یا داروین ؟

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 20 مرداد 1401

دیگر ویدیوهای Raya factclub | رایا فَکت کلاب
ویدیوهای بیشتر از Raya factclub | رایا فَکت کلاب