مردمان ساده و صبور … اینها معرفت رو لمس مردن و میفهمن ، دمش گرم باهام رفاقت کرد 🌹 #rezasadeghi

تفریحی / موزیک
تاریخ انتشار : سه شنبه 25 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای رضا صادقی
#قسم کنسرت رشت #rezasadeghi
#قسم کنسرت رشت #rezasadeghi سه شنبه 18 اردیبهشت 1403| 40 بازدید
پشت صحنه کنسرت تهران رضا صادقی
پشت صحنه کنسرت تهران رضا صادقی چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403| 31 بازدید
GHASAM , #rezasadeghi
GHASAM , #rezasadeghi سه شنبه 11 اردیبهشت 1403| 962 بازدید
#قسم#رضاصادقی #rezasadeghi
#قسم#رضاصادقی #rezasadeghi دوشنبه 03 اردیبهشت 1403| 34 بازدید
کنسرت تهران تاریخ جذاب  1/ 2/ 03 #rezasadeghi
کنسرت تهران تاریخ جذاب 1/ 2/ 03 #rezasadeghi یک شنبه 02 اردیبهشت 1403| 408 بازدید
باشکوه ، به حجم همصدایی ایرانی .. #rezasadeghi
باشکوه ، به حجم همصدایی ایرانی .. #rezasadeghi یک شنبه 02 اردیبهشت 1403| 171 بازدید
ویدیوهای بیشتر از رضا صادقی