شاسی بلند جدید بازار... نیسان چینی!

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : یک شنبه 30 بهمن 1401

اگر قیمتش حدود قیمت تیگو 8 پرو مکس باشه شما کدومشون رو انتخاب میکنید؟

ویدیوهای بیشتر از سالار ریویوز