مالیدنم مالیدیمشون #دوتا2 #dota2 #گیم #دوتا

تفریحی / بازی رایانه
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای Sinaw savage
زعوس رو اکانت خودم گیم سگی زیاد | zeus mid dota2
زعوس رو اکانت خودم گیم سگی زیاد | zeus mid dota2 سه شنبه 25 اردیبهشت 1403| 773 بازدید
لینا دوتا2 رو اکانت خودم | lina dota2
لینا دوتا2 رو اکانت خودم | lina dota2 دوشنبه 24 اردیبهشت 1403| 53 بازدید
اسنایپر با بتل فیوری دوتا2 | sniper battle fury dota2
اسنایپر با بتل فیوری دوتا2 | sniper battle fury dota2 یک شنبه 23 اردیبهشت 1403| 22 بازدید
ترول وارلورد مید با ساواگه | troll warlord dota2
ترول وارلورد مید با ساواگه | troll warlord dota2 شنبه 22 اردیبهشت 1403| 62 بازدید
رنک اپ ساده با نیچر پرافت | nature prophet dota2
رنک اپ ساده با نیچر پرافت | nature prophet dota2 پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 715 بازدید
ترور بلید سمی با بیلد سمی تر | terror blade mid dota2
ترور بلید سمی با بیلد سمی تر | terror blade mid dota2 یک شنبه 16 اردیبهشت 1403| 20 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Sinaw savage