بررسی کوییک GX!

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : دوشنبه 18 تیر 1403

00:00 - 10:34 کنجکاوی کودکانه
10:35 - 10:58 تست شتاب صفر تا صد
10:59 - 15:18 بررسی فنی
15:19 - 18:52 تست ESP و نتیجه گیری

دیگر ویدیوهای Srp.Performance
ویدیوهای بیشتر از Srp.Performance