درحال آماده سازی ...

The #SovietUnion made an effort to erase #GenghisKhan 's legacy. #shorthistory #historyfacts

Tarikhdotcof تاریخ دات کاف
پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : جمعه 20 بهمن 1402