سقوط بغداد در جنگ جهانی اول #تاریخ_ترکیه #امپراتوری_عثمانی #جنگ_جهانی #بریتانیا #بین_النهرین

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 12 اردیبهشت 1403

ویدیوهای بیشتر از Tarikhdotcof تاریخ دات کاف