درحال آماده سازی ...

Godot 4 Crash Course #8 - Finishing Up

The Net Ninja
آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1402


دیگر ویدیوهای The Net Ninja
Godot 4 Crash Course #7 - Layout
Godot 4 Crash Course #7 - Layout سه شنبه 17 بهمن 1402| 48 بازدید
Godot 4 Crash Course #6 - Animation
Godot 4 Crash Course #6 - Animation دوشنبه 16 بهمن 1402| 154 بازدید
Godot 4 Crash Course #5 - Custom Signals
Godot 4 Crash Course #5 - Custom Signals جمعه 13 بهمن 1402| 1,207 بازدید
Godot 4 Crash Course #4 - Adding Meteors
Godot 4 Crash Course #4 - Adding Meteors پنج شنبه 12 بهمن 1402| 112 بازدید
Godot 4 Crash Course #3 - Physics & Signals
Godot 4 Crash Course #3 - Physics & Signals چهارشنبه 11 بهمن 1402| 185 بازدید
Godot 4 Crash Course #1 - The Basics
Godot 4 Crash Course #1 - The Basics دوشنبه 09 بهمن 1402| 129 بازدید