محدودیت کارت های بانکی - ساعت ارزان سامسونگ - باتری گوشی های سامسونگ

نقد و بررسی / IT
تاریخ انتشار : دوشنبه 16 بهمن 1402

00:00 مقدمه
00:11 سر تیتر اخبار
00:37 در چنین روزی
02:26 آیا باتری گوشی های جدید سامسونگ تعویض میشوند؟
04:55 ساعت ارزان قیمت سامسونگ
06:35 Google Imagine 2
07:57 سیاره قابل سکونت
08:36 گوشی های ترند هفته
09:02 مراسم گرمی
09:45 توییت خوانی

***************
خواستی دنبال کنی این لینک:

ویدیوهای بیشتر از ahoora niazi