قسمت بیست و ششم : Application

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : یک شنبه 15 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای DevOps Hobbies
10 - tags on gitlab
10 - tags on gitlab جمعه 13 بهمن 1402| 152 بازدید
14 - Analysis In Argo-rollouts
14 - Analysis In Argo-rollouts پنج شنبه 12 بهمن 1402| 62 بازدید
9 - environments
9 - environments سه شنبه 10 بهمن 1402| 92 بازدید
ویدیوهای بیشتر از DevOps Hobbies