قسمت 03 - Git Intro

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 فروردین 1403

دیگر ویدیوهای DevOps Hobbies
قسمت بیست و هشتم : Java part2
قسمت بیست و هشتم : Java part2 یک شنبه 12 فروردین 1403| 116 بازدید
قسمت 02 - CI CD Intro
قسمت 02 - CI CD Intro پنج شنبه 09 فروردین 1403| 116 بازدید
قسمت 2 : InestallMvcCore
قسمت 2 : InestallMvcCore چهارشنبه 08 فروردین 1403| 129 بازدید
قسمت 1 - معرفی دوره و سرفصل های دوره جنکینز
قسمت 1 - معرفی دوره و سرفصل های دوره جنکینز دوشنبه 06 فروردین 1403| 137 بازدید
قسمت بیست و هفتم : Java part1
قسمت بیست و هفتم : Java part1 یک شنبه 05 فروردین 1403| 154 بازدید
قسمت 1: MvcCore Intro
قسمت 1: MvcCore Intro شنبه 04 فروردین 1403| 125 بازدید
ویدیوهای بیشتر از DevOps Hobbies