این محتوا به دلیل رعایت نکردن قوانین، از دسترس خارج شده است

موبد کرتیر، آخوند ترسناک زرتشتی

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : شنبه 06 اسفند 1401

ویدیوهای بیشتر از kalaq media