یاماها آر 25 چنتا میره؟ تست شتاب 0 تا 100 و سرعت نهایی پرچمدار یاماها 🔥🇯🇵

نقد و بررسی / موتور
تاریخ انتشار : یک شنبه 20 خرداد 1403

این شما و این تست شتاب و سرعت یاماها R25...

بعد از یه کش و قوس طولانی سر تعویض باتری موتور بالاخره موفق شدم برم...

ویدیو بلاگهای پیشنهادی
ویدیوهای بیشتر از zoomotor