اتمام ساخت موتور وانکل

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای بنیامین بی ای
با پیج کاریتون پیام بدید
با پیج کاریتون پیام بدید سه شنبه 25 اردیبهشت 1403| 73,311 بازدید
ابزار های جدید
ابزار های جدید یک شنبه 23 اردیبهشت 1403| 73,031 بازدید
باری روی ماکت نصب شد
باری روی ماکت نصب شد پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 41,419 بازدید
چرا ضخیم تر نبود؟
چرا ضخیم تر نبود؟ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403| 54 بازدید
بیا ی ماکت ارزشمند هم بسازیم
بیا ی ماکت ارزشمند هم بسازیم یک شنبه 16 اردیبهشت 1403| 68,386 بازدید
قسمت عقبی رو نصب کردیم
قسمت عقبی رو نصب کردیم جمعه 14 اردیبهشت 1403| 3,097 بازدید
ویدیوهای بیشتر از بنیامین بی ای