چرا تسلا اینقدر کج و کوله شد 🤦🏻‍♂️

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : سه شنبه 22 خرداد 1403

دیگر ویدیوهای بنیامین بی ای
اینو پیش بینی نکرده بودم
اینو پیش بینی نکرده بودم سه شنبه 15 خرداد 1403| 2,911 بازدید
دسته سیم عوض نکنی‼️باتشکر
دسته سیم عوض نکنی‼️باتشکر جمعه 04 خرداد 1403| 4,136 بازدید
ادامه منتاژ موتور مزدا
ادامه منتاژ موتور مزدا یک شنبه 30 اردیبهشت 1403| 5,269 بازدید
منتاژ موتور مزدا
منتاژ موتور مزدا شنبه 29 اردیبهشت 1403| 5,081 بازدید
دل و روده داشبورد رو در اوردم...
دل و روده داشبورد رو در اوردم... پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403| 6,080 بازدید
اتمام ساخت موتور وانکل
اتمام ساخت موتور وانکل چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403| 2,852 بازدید
ویدیوهای بیشتر از بنیامین بی ای