تا قبل از انتشار تست تصادف تارا V4 از امنیت آن چقدر می‌دانیم؟ همه چیز در این ویدیو

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : یک شنبه 22 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Bitrun Plus
لندکروز چینی
لندکروز چینی یک شنبه 22 بهمن 1402| 1,069 بازدید
ساخت اتاق یو وی در ایران
ساخت اتاق یو وی در ایران یک شنبه 22 بهمن 1402| 541 بازدید
آیا دوره اصغر قندچی تمام شده؟
آیا دوره اصغر قندچی تمام شده؟ یک شنبه 22 بهمن 1402| 355 بازدید
اصل مهم در مدیریت
اصل مهم در مدیریت یک شنبه 22 بهمن 1402| 468 بازدید
معامله دیوانگان در صنعت خودرو
معامله دیوانگان در صنعت خودرو یک شنبه 22 بهمن 1402| 614 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Bitrun Plus