کباب بختیاری با سس مخصوص به سبک کباب برگ و جوجه برگی جوادجوادی

آموزش / آموزش آشپزی
تاریخ انتشار : سه شنبه 05 دی 1402

ویدیوهای بیشتر از Chef Javad Javadi