لوح جدید ناسا حاوی پیام هایی برای ساکنین کهکشان

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : جمعه 15 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Farsi Channel