FiCast

FiCast

زبان محتوا : fa-IR
نقد و بررسی / سینما
آخرین بروز رسانی : پنج شنبه 07 تیر 1403
اشتراک گذاری

ما در جهانی با سطح بالایی از عدم قطعیت به سر می‌بریم که در آن هیچ تفکر دگمی راه به جایی نمی‌برد‌. شاید در چنین جهانی باید به خیام پناه بریم: "چون عهده نمی‌شود کسی فردا را / حالی خوش دار این دل پر سودا را"
شاید بهتر باشد این دل پرسودا را سرگرم کنیم، جهان‌مان را با دستان هنر جلا ببخشیم و لحظه‌های لذت‌بخش خلق کنیم
ما در فیکست سعی می‌کنیم با همین جهان بینی، از سینما و در آینده از گیم و یا حتی زوایای مختلفِ هنر در عصر تکنولوژی برای خلق لحظات لذت‌بخش استفاده کنیم