دوره مقدماتی Linux | جلسه دوم | نصب لینوکس روی vmware

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : شنبه 14 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای Git mag
نحوه نصب Nginx  روی Ubuntu 22.04
نحوه نصب Nginx روی Ubuntu 22.04 شنبه 25 آذر 1402| 383 بازدید
نصب PHP روی Ubuntu 22.04
نصب PHP روی Ubuntu 22.04 شنبه 25 آذر 1402| 318 بازدید
جمع اعضای آرایه در PHP
جمع اعضای آرایه در PHP شنبه 25 آذر 1402| 249 بازدید
implode vs explode in PHP
implode vs explode in PHP شنبه 25 آذر 1402| 435 بازدید
ویدیوهای بیشتر از Git mag