گوتام آدانی کیست؟ او چگونه دومین فرد ثروتمند جهان شد؟ - داستان زندگی ثروتمند ترین انسان هند

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : جمعه 15 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Jabeye Asrar