خاطره "دوپایی" شدن عموی قیمت به خنده‌دارترین سکانس دورهمی تبدیل شد!🤣

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : یک شنبه 23 اردیبهشت 1403

"درآوردن اشک مهران مدیری" قیمت این جمله رو بعد اجرا به رزومش اضافه میکنه 😂😂
یکی جعبه‌های دستمال‌ کاغذی...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی