سامانه جدید هواپایه ضد زره شفقShafaq's new anti-armor airbase system

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : شنبه 21 بهمن 1402

ویدیوهای بیشتر از PARTISAN پارتیزان