درحال آماده سازی ...

موشک صیاد باور 373 عملیاتی شدSayad Bawar 373 missile became operational

PARTISAN پارتیزان
پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : دوشنبه 23 بهمن 1402