نسل پنجم خودرو های زرهی فاتق ایران رونمایی شد Iran's Fataq armored vehicles were unveiled

پادکست / گوناگون
تاریخ انتشار : دوشنبه 13 فروردین 1403

ویدیوهای بیشتر از PARTISAN پارتیزان