ماموریت مهم برای رسیدن به سیاره عطارد - صدای سیاره عطارد را بشنویم

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 20 تیر 1403

سیاره عطارد به خاطر نزدیکی به خورشید، جای خیلی گرم و پر از تشعشع و سنگ های فضاییه. به همین خاطر، رسیدن به عطار...

ویدیوهای بیشتر از Paragraph - پاراگراف