پاگنده «غول برفی»

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 22 بهمن 1401

دیگر ویدیوهای حقایق عجیب
زندگی انسان در سال 2100
زندگی انسان در سال 2100 یک شنبه 14 اسفند 1401| 540 بازدید
تلسکوپ جیمز وب
تلسکوپ جیمز وب شنبه 06 اسفند 1401| 507 بازدید
جهان ماتریکسی
جهان ماتریکسی شنبه 29 بهمن 1401| 360 بازدید
آیا ایلان ماسک فضایی است؟
آیا ایلان ماسک فضایی است؟ شنبه 29 بهمن 1401| 309 بازدید
ویدیوهای بیشتر از حقایق عجیب