تلسکوپ جیمز وب

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : شنبه 06 اسفند 1401

دیگر ویدیوهای حقایق عجیب
زندگی انسان در سال 2100
زندگی انسان در سال 2100 یک شنبه 14 اسفند 1401| 540 بازدید
تلسکوپ جیمز وب
تلسکوپ جیمز وب شنبه 06 اسفند 1401| 508 بازدید
جهان ماتریکسی
جهان ماتریکسی شنبه 29 بهمن 1401| 362 بازدید
آیا ایلان ماسک فضایی است؟
آیا ایلان ماسک فضایی است؟ شنبه 29 بهمن 1401| 311 بازدید
10 عادت بد مفید
10 عادت بد مفید شنبه 22 بهمن 1401| 311 بازدید
پاگنده «غول برفی»
پاگنده «غول برفی» شنبه 22 بهمن 1401| 499 بازدید
ویدیوهای بیشتر از حقایق عجیب