خاورمیانه کجاست؟ #خاورمیانه #تاریخ #تاریخ_معاصر #تاریخ_ایران #امپراتوری_عثمانی

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : شنبه 22 اردیبهشت 1403

ویدیوهای بیشتر از Tarikhdotcof تاریخ دات کاف