درحال آماده سازی ...

Godot 4 Crash Course #9 - Extras

The Net Ninja
آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : جمعه 20 بهمن 1402


دیگر ویدیوهای The Net Ninja
Godot 4 Crash Course #8 - Finishing Up
Godot 4 Crash Course #8 - Finishing Up پنج شنبه 19 بهمن 1402| 67 بازدید
Godot 4 Crash Course #7 - Layout
Godot 4 Crash Course #7 - Layout سه شنبه 17 بهمن 1402| 46 بازدید
Godot 4 Crash Course #6 - Animation
Godot 4 Crash Course #6 - Animation دوشنبه 16 بهمن 1402| 152 بازدید
Godot 4 Crash Course #5 - Custom Signals
Godot 4 Crash Course #5 - Custom Signals جمعه 13 بهمن 1402| 1,200 بازدید
Godot 4 Crash Course #4 - Adding Meteors
Godot 4 Crash Course #4 - Adding Meteors پنج شنبه 12 بهمن 1402| 110 بازدید
Godot 4 Crash Course #3 - Physics & Signals
Godot 4 Crash Course #3 - Physics & Signals چهارشنبه 11 بهمن 1402| 183 بازدید