مسابقه دادن ماشین های پلیس با کریس

تفریحی / کودک
تاریخ انتشار : چهارشنبه 11 بهمن 1402

ماشین های پلیس در حال مسابقه با کریس. کریس به عنوان یک افسر پلیس سوار ماشین پلیس می شود و سعی می کند نیکول را بگیرد.

00:00 مسابقه ماشین های پلیس با کریس
04:02 کریس سوار اتوبوس مدرسه می شود و به دوستانش کمک می کند
08:48 کریس و نیکول در حال بازی با اسلایم هستند
14:48 چالش صورتی در مقابل سیاه برای دوستان توسط ولاد و نیکی
20:10 چالش مکعب ولاد و نیکی با بیبی کریس
24:51 ولاد و نیکی در فروشگاه اسباب بازی خرید می کنند و در زمین بازی سرگرم می شوند

ویدیوهای بیشتر از ولاد و نیکی