درحال آماده سازی ...

کریس و مامان دستگاه شیرینی و داستانهای مفید برای بچه‌ها

ولاد و نیکی
تفریحی / کودک
تاریخ انتشار : چهارشنبه 18 بهمن 1402

کریس و مامان - داستان بچه ها در مورد ماشین شیرین و سایر ویدیوهای مفید برای بچه ها

00:00 داستان کریس و مامان بچه ها در مورد ماشین شیرین
04:28 کریس و مامان عادت های خوب برای بچه ها یاد می گیرند
08:59 کریس عادات خوب را با مادر یاد می گیرد
11:57 ولاد و نیکی - داستان ماسک های بچه های کوچولو
15:31 چالش بستنی و هندوانه ولاد و نیکی برای مادر
19:42 کریس و مامان در موزه کودکان و مرکز آموزشی برای بچه ها کاوش می کنند
25:25 کریس و آلیس در حال غذا دادن به حیوانات در مزرعه