درحال آماده سازی ...

15 - Argo-workflows: getting started

DevOps Hobbies
آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 19 بهمن 1402


دیگر ویدیوهای DevOps Hobbies
11 - Variables on gitlab
11 - Variables on gitlab سه شنبه 17 بهمن 1402| 11 بازدید
قسمت بیست و ششم : Application
قسمت بیست و ششم : Application یک شنبه 15 بهمن 1402| 10 بازدید
10 - tags on gitlab
10 - tags on gitlab جمعه 13 بهمن 1402| 78 بازدید