قسمت بیست و شش : مفهوم RepositoryPattern در سی شارپ (C# - RepositoryPattern)

آموزش / برنامه نویسی
تاریخ انتشار : چهارشنبه 25 بهمن 1402

دیگر ویدیوهای DevOps Hobbies
13 - parallelisation
13 - parallelisation سه شنبه 24 بهمن 1402| 118 بازدید
15 - Argo-workflows: getting started
15 - Argo-workflows: getting started پنج شنبه 19 بهمن 1402| 123 بازدید
11 - Variables on gitlab
11 - Variables on gitlab سه شنبه 17 بهمن 1402| 121 بازدید
ویدیوهای بیشتر از DevOps Hobbies