این محتوا به دلیل رعایت نکردن قوانین، از دسترس خارج شده است

آیا به راستی مقبره کوروش در پاسارگار است؟

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : پنج شنبه 03 فروردین 1402

ویدیوهای بیشتر از kalaq media