جدیدترین محصولات اپل و سیتروئن را در ترکیه دیدم! ماشین برقی هم داشتند🤩

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : دوشنبه 10 مهر 1402

ویدیوهای بیشتر از kasracars