دل و روده داشبورد رو در اوردم...

نقد و بررسی / خودرو
تاریخ انتشار : پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403

دیگر ویدیوهای بنیامین بی ای
اتمام ساخت موتور وانکل
اتمام ساخت موتور وانکل چهارشنبه 26 اردیبهشت 1403| 2,812 بازدید
با پیج کاریتون پیام بدید
با پیج کاریتون پیام بدید سه شنبه 25 اردیبهشت 1403| 73,317 بازدید
ابزار های جدید
ابزار های جدید یک شنبه 23 اردیبهشت 1403| 73,035 بازدید
باری روی ماکت نصب شد
باری روی ماکت نصب شد پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403| 41,422 بازدید
چرا ضخیم تر نبود؟
چرا ضخیم تر نبود؟ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403| 57 بازدید
بیا ی ماکت ارزشمند هم بسازیم
بیا ی ماکت ارزشمند هم بسازیم یک شنبه 16 اردیبهشت 1403| 68,388 بازدید
ویدیوهای بیشتر از بنیامین بی ای