آیا زمین می تواند در برابر انفجار های کهکشانی خودش را حفظ کند؟

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : سه شنبه 19 تیر 1403

ویدیوهای بیشتر از Farsi Channel