ترکیب سمی رضا شفیعی جم برای قاب زنده تلویزیون: خاطرات گفته نشده برره همراه با لهجه کرمونشاهی 😂

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 فروردین 1403

برنامه "هموطنز" با مجری گری کامران تفتی به مناسبت ایام نوروز ساخته شده است، در هر قسمت از این برنامه همراه...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی