شرکت کننده ها قرار بود که با هم مسابقه بدن ولی از یه جایی به بعد تصمیم گرفتن با گلزار مسابقه بدن...😂

تفریحی / سرگرمی
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 اردیبهشت 1403

شما همگی حتما برنامه پانتولیگ با مجری گری محمدرضا گلزار رو میشناسید و یا دارید به تازگی باهاش آشنا میشید...

ویدیوهای بیشتر از Khande Bazi - خنده بازی