A woman of 800 million years

پادکست علمی / علمی
تاریخ انتشار : یک شنبه 17 تیر 1403

دیگر ویدیوهای حقایق عجیب
زندگی انسان در سال 2100
زندگی انسان در سال 2100 یک شنبه 14 اسفند 1401| 564 بازدید
تلسکوپ جیمز وب
تلسکوپ جیمز وب شنبه 06 اسفند 1401| 534 بازدید
جهان ماتریکسی
جهان ماتریکسی شنبه 29 بهمن 1401| 387 بازدید
آیا ایلان ماسک فضایی است؟
آیا ایلان ماسک فضایی است؟ شنبه 29 بهمن 1401| 333 بازدید
10 عادت بد مفید
10 عادت بد مفید شنبه 22 بهمن 1401| 337 بازدید
پاگنده «غول برفی»
پاگنده «غول برفی» شنبه 22 بهمن 1401| 524 بازدید
ویدیوهای بیشتر از حقایق عجیب