تقسیم خاور میانه #خاورمیانه #امپراتوری_عثمانی #سایکس_پیکو #تاریخ_معاصر #تاریخ_خاورمیانه #تاریخ

پادکست علمی / تاریخی
تاریخ انتشار : شنبه 22 اردیبهشت 1403

ویدیوهای بیشتر از Tarikhdotcof تاریخ دات کاف